©2014-2023, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Số 56, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3621090 - 3621252 - Fax: 0299 3621171